Disclaimer

ROBACOMM heeft de grootste mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze site. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van ROBACOMM. All rights prohibited.